Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Historia

Historia

Szkoło, któraś jest mistrzynią życia, prowadź nas w tajemniczą krainę Wiedzy, rozwijaj potęgę i bogactwo naszych Uczuć i Myśli, byśmy mogli stać się budowniczymi Szczęścia i Pokoju we własnej Ojczyźnie i świecie.

         Służ ku chwale młodym pokoleniom i bądź jak Pieśń – skarbnicą narodowych pamiątek”.

                                                              

Kronika szkoły, 1955 r.

 

Najważniejsze daty z historii naszej szkoły:

 

 • 01. 09. 1955 r. – Utworzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w budynku przy ul. Kieleckiej. Pierwszym kierownikiem szkoły zostaje Ryszard Zieliński.
 • Wrzesień 1957 r. – wizyta w szkole pedagogów z Anglii. Austrii, Szwecji i USA.
 • 1962 r. – Kierownikiem szkoły zostaje Stanisław Piasek.
 • Czerwiec 1967 r. – szkołę opuszcza pierwszy rocznik absolwentów 8 –klasowej szkoły podstawowej.
 • 24.05.1971 r. – wizyta Kazimiery Zapałowej –kierownika Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego w Kielcach.
 • 05.06.1971 r. – uroczystość nadania szkole imienia Stefana Żeromskiego i wręczenie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski i Opiekuńczy.
 • Wrzesień 1972 r. - Kierownikiem szkoły zostaje Jerzy Fąfara.
 • 1973 r. – wizyta Barbary Wachowicz – autorki książek o S. Żeromskim.
 • Wrzesień 1982 r. – przejęcie budynku dla klas młodszych po ZSZ przy Fabryce Urządzeń Transportowych w Suchedniowie.
 • 1984/1985 – instalacja centralnego ogrzewania w szkole.
 • 20 – 22 września 1985 r. – udział w Ogólnopolskim Zlocie Szkół noszących imię Stefana Żeromskiego.
 • 1987/1988 – odsłonięcie na korytarzu szkolnym tablicy poświęconej S. Żeromskiemu- „Ciebie jedną kocham…”
 • 24 września 1994 r. – oddanie do użytku budynku szkoły przy ul. Kościelnej.
 • 1995 r. – wydanie pierwszego numeru gazetki szkolnej „Donosiciel” (wychodzi do dziś).
 • 01 stycznia 1996 r. – przejęcie prowadzenia szkół przez samorząd gminny.
 • 29.05.1996 r. – zakupienie przez sponsorów pierwszego komputera do szkoły.
 • 01.09.1997 r. – Jerzy Fąfara po 25 latach pracy na stanowisku dyrektora odchodzi na emeryturę. Nowym dyrektorem zostaje Jan Borzęcki.
 • 1998/99 – zorganizowanie pracowni informatycznej.
 • 1999/2000 – reforma oświaty – wprowadzenie 6 –letniej szkoły podstawowej.
 • 01.09.2000 r. - dyrektorem szkoły została Hanna Miernik, wicedyrektorem Izabela Głowala-Działak.
 • Październik 2000 r. – podłączenie pracowni komputerowej do sieci Internet.
 • Czerwiec 2001 r. – opracowanie logo szkoły.
 • 10.04.2002 r. – pierwszy w historii sprawdzian po 6-letniej szkole podstawowej.
 • Wrzesień 2002 r. – przystąpienie do akcji „Szkoła z klasą”.
 • 04 września 2002 r. -spotkanie z Andrzejem Zalewskim – prezenterem pogody EKO – Radio.
 • 25.10.2002 r. – udział w akcji „Uśmiechnij się z PCK” – bicie rekordu Guinnesa w zbiorowym śmiechu.
 • 2002/2003 – zorganizowanie biblioteki i pracowni informatycznej w nowych salach. Zaadoptowanie pomieszczeń po kotłowni na sale zajęć gimnastycznych.
 • 10. 10. 2003 r. – uzyskanie certyfikatu „Szkoła klasą”.
 • 25.05.2004r. – spotkanie z Kazimierą Zapałową- wieloletnim kustoszem Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego w Kielcach.
 • Czerwiec 2005 r. – uzyskanie sprawności LEGO, COGITO, AGO w ramach programu „Szkoła z klasą”.
 • 18 listopada 2005 r. – obchody jubileuszu 50-lecia naszej szkoły.
 • 2006/2007 – powstaje Multimedialne Centrum Informacji w bibliotece szkolnej.
 • 11 października 2006 r. dyrektor szkoły Hanna Miernik została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 • 13 grudnia 2006 r. gościliśmy piłkarzy klubu „Korona Kielce” – Przemysława Cichonia i Hermesa Soaresa.
 • 29 listopada 2007 r. otrzymaliśmy „Miasteczko drogowe” do nauki przepisów ruchu drogowego od Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
 • 15 września 2008 r. dyrektorem szkoły została pani Izabela Głowala – Działak, a wicedyrektorem pani Renata Wikło. Dotychczasowa dyrektor pani Hanna Miernik objęła stanowisko wizytatora w Wydziale Wychowania Przedszkolnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego – Oddział w Starachowicach.
 • Październik 2008 r. nasza szkoła wzbogaciła się o tablicę interaktywną. 
 • 15 stycznia 2009 r. szkołę odwiedziła trenerka kadry Narodowej w badmintonie Klaudia Majorowa.
 • 20 listopada 2009 r. – uroczystość odebrania uzyskanego przez naszą szkołę „Certyfikatu Bezpieczeństwa”.
 • 27 listopada 2009 r. – nowa pracownia komputerowa.
 • 2009/ 2010 r. – otrzymaliśmy wyposażenie sali gier i zabaw ruchowych w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” .
 • 2009/ 2010 r. – uzyskaliśmy certyfikat za udział w programie społecznym „Szkoła bez przemocy”.
 • 2010 r. – uzyskaliśmy Certyfikat Bezpieczeństwa na lata 2010-2012.
 • grudzień 2010 r. – zakupienie nowej tablicy interaktywnej oraz sprzętu multimedialnego do pracowni języka polskiego.
 • 10 marca 2011 r. – gościliśmy w szkole profesora Adama Massalskiego, senatora i byłego rektora Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • kwiecień 2011 r. - uzyskaliśmy certyfikat Szkoła Pięknych Umysłów w ramach projektu "Taki jak Mozart".
 • 10 czerwca 2011 r. – obchody jubileuszu 55-lecia naszej szkoły, uroczyste zaprezentowanie obrazu pt. „To co sercu bliskie”, malowanego przez całą społeczność szkolną oraz gości.
 • 29 kwietnia 2011 r. – posadziliśmy Jodłę Papieską w ramach projektu „Żywe pomniki beatyfikacji Jana Pawła II” (uzyskanie certyfikatu).
 • październik 2011 r. – zainstalowanie nowej tablicy multimedialnej w sali 49.
 • luty 2012 r. – otrzymanie „kryształowego OTeKA” za udział w projekcie „Otwarta Twoja Kariera”.
 • 2012/2013 r. – uzyskanie certyfikatu „Szkoły z klasą 2.0”.
 • 2013/2014 r. – uzyskanie certyfikatu za udział w akcji „Szkoła w Ruchu”.
 • 10 października 2014 r. – uroczyste oddanie do użytku i poświęcenie pracowni polonistycznej im. Ireny Zielińskiej ufundowanej przez jej syna, naszego byłego ucznia, Sławomira Zielińskiego. 

Przejdź do góry