Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków (ŚAMI)

 

„Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków” (ŚAMI), to projekt do którego przystąpiliśmy ze względu na  realizowaną w naszej szkole innowację pedagogiczną, dotyczącą pilotażowego wdrażania programowania w klasach I i IV szkoły podstawowej.

Organizatorem projektu jest Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Biurem Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 

Cele Projektu

  • Podniesienie świadomości znaczenia i rangi informatyki w życiu zawodowym i społecznym.
  • Upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego.
  • Zwiększenie zainteresowania uczniów programowaniem poprzez udział w konkursach.
  • Poszerzenie kompetencji nauczycieli związanych z nauczaniem programowania.
  • Popularyzacja różnych działań związanych z programowaniem, prowadzonych przez organizacje i instytucje krajowe oraz zagraniczne.

 

Okres realizacji I edycji Projektu

Pierwsza edycja projektu realizowana będzie w okresie od września 2016 roku do maja 2017 roku.

 

Działania przewidziane w Projekcie

Organizacja różnych form doskonalenia dla nauczycieli, mających na celu przygotowanie do wdrażania nowej podstawy programowej informatyki.

 

W ramach Projektu planowane są różnorodne działania w zależności od odbiorców. Jednym z celów tych działań jest przygotowanie uczniów do udziału w konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat" oraz innych konkursach informatycznych prowadzonych na terenie kraju i poza jego granicami.

 

Projekt objęty został patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

 

adres witryny projektu - http://sami.scdn.pl/szkoly/

 

                                         Ernest Płaski

GaleriaPrzejdź do góry