Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Laur Michała Anioła dla nauczycieli SP3

„Ciągle jeszcze się uczę” – to słowa Michała Anioła. Pod takim hasłem odbyła się w dniu 20.10.2017r. w Muzeum Narodowym wojewódzka konferencja „Laury Michała Anioła”, zorganizowana przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Podczas uroczystości uhonorowane zostały instytucje i szkoły, które aktywnie wspierają rozwój zawodowy nauczycieli.

Nauczyciele Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Suchedniowie mają ogromną satysfakcję, że zostały docenione ich wysiłki i starania, aby edukacja  w placówce była na coraz wyższym poziomie. W kategorii szkoły podstawowe i zespoły szkół nasza szkoła otrzymała na ręce dyrektor Izabeli Głowali – Działak Laur Michała Anioła za aktywny udział nauczycieli w kursach i szkoleniach, systematyczne rozwijanie umiejętności i kompetencji. W Szkole Podstawowej nr 3 w Suchedniowie aktywnie działa WDN (wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli), którego liderem jest wicedyrektor Renata Wikło. We współpracy m.in. z ŚCDN organizuje ona szkolenia, warsztaty, kursy dla kadry pedagogicznej. Ponadto nauczyciele biorą udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. Tematyka szkoleń jest zróżnicowana. Dotyczy sfery dydaktycznej, wychowawczej, prawnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracy z rodzicami, ponieważ jakość edukacji w ogromnym stopniu zależy od umiejętności nauczycieli i „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

GaleriaPrzejdź do góry